Regulamin sklepu Internetowego AGD

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

AD.1
Właścicielem sklepu jest firma „ELEKTROPOZ” z siedzibą przy ul. Kolejowej 1/3 w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem NIP: 7790046447, podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej – zwana dalej „właścicielem” lub „sklepem”. Użytkownicy korzystający i przeglądający stronę elektropoz.pl zwani są dalej „Klientami” bądź „Użytkownikami”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu 618666124 (połączenie standardowe, koszt wg. taryfy operatora)

AD.2
Przedmiotami sprzedaży są urządzenia i części AGD. Każdy produkt jest szczegółowo opisywany i w przypadku posiadania skaz czy uszkodzeń (np. dla produktów powystawowych) Klient przed dokonaniem zakupu jest o tym informowany. Każdy artykuł objęty jest stosowną gwarancją. Każdy artykuł został legalnie wprowadzony na rynek polski.

AD.3
Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z treścią regulaminu a dokonanie zakupu jest jednoznaczne z jego akceptacją. W ramach wymogów technicznych niezbędnym do współpracy z systemem zamówień w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym i prawidłowym adresem poczty e-mail, dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę – zaleca się korzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox bądź Google Chrome w dowolnej wersji, obsługującą HTML5 oraz javascript. Minimalna rozdzielczość ekranu wykosi 640×480 pikseli w przypadku urządzeń mobilnych oraz 1024×768 w przypadku urządzeń stacjonarnych.

AD.4
Wszystkie podane ceny są cenami brutto w walucie obowiązującej w Polsce tj. Polski Złoty (PLN) bez kosztów wysyłki, które ustalane są indywidualnie do każdego produktu. Koszta wysyłki wskazane są przy produkcie. Zamówienie jest skuteczne tylko w momencie prawidłowego wypełnienia wszystkich pól zamówienia. W przypadku braku lub nieprawidłowości w podanych danych właściciel sklepu skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, sprzedawca ma prawo do anulacji zamówienia z przyczyn podanych powyżej.
Klient ma opcję wyboru potwierdzenia zakupu w postaci faktury VAT lub rachunku, które to zostaną dołączone do zakupionego towaru. Dowód zakupu w postaci faktury bądź rachunku/paragonu będzie niezbędny do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach realizacji zamówienia. Właściciel sklepu nie będzie wykorzystywał podanych danych w celach innych, niż do realizacji zamówień.
Zamówiony towar zostanie wysłany pod wskazany przez Klienta adres.
Klient jest obciążany kosztami transportu. Klient może zapoznać się z kosztami transportu w cenniku transportu na podstronie koszyka/produktu.
Płatność za zamówiony towar może nastąpić wyłącznie z przedpłatą (przelewem).

AD.5
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 10 dni (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zmianami). Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia wydania rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na adres właściciela sklepu.

Brak możliwości zwrotu regulowany jest przez ustawę dla artykułów niepodlegających zwrotowi.